კონტაქტი: საქართველო, თბილისი 0160, გ სააკაძის დაღმართი N11 (ბიზნეს ცენტრი პანორამა) ტელ: + (995 32) 2197028; + (995 555) 525661; E-mail: info@gts-g.com

კომპანია: შპს "გლობალ ტრანს სერვის გრუპ"

დამატებითი ინფორმაცია: ჩვენი კომპანია მუშაობს სატრანსპორტო მომსახურებისა და ლოგისტიკური გადაწყვეტილებების სფეროში 2009 წლიდან, ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს სარკინიგზო, საკონტეინერო, საავტომობილო, საზღვაო, საჰაერო გადაზიდვები და კომპლექსური ლოგისტიკა სასტვირთო გადაზიდვებში. ჩვენ ვუზრუნველყობთ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს, რაც ეფექტურია ჩვენი კლიენტებისთვის. კომპანია დაკომპლექტებულია კვალიფიციური და გამოცდილი თანამშრომელბით.
ჩვენი კომპანია მუშაობს სატრანსპორტო მომსახურებისა და ლოგისტიკური გადაწყვეტილებების სფეროში 2009 წლიდან, ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს სარკინიგზო, საკონტეინერო, საავტომობილო, საზღვაო, საჰაერო გადაზიდვები და კომპლექსური ლოგისტიკა სასტვირთო გადაზიდვებში. ჩვენ ვუზრუნველყობთ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს, რაც ეფექტურია ჩვენი კლიენტებისთვის. კომპანია დაკომპლექტებულია კვალიფიციური და გამოცდილი თანამშრომელბით. dle